This webaddress is on sale! for more informations please get in touch here.
The Electric UniverseThe Electric Universe
Modern Genezis

Isten megeremtette a sziporkázóan szines csillagokat és gyönyörü galaxisokba tette öket. Isten látta, hogy jók.

14 milliárd év mulva azonban földi csillagfizikusok eddig rejtett hibákat találtak az eredeti Teremtésben, amelyeket a következökben tudtak rekonstruálni:

Nem sokkal a Teremtés után, Isten egy súlyos hibát talált. A galaxisok tul gyorsan forogtak, már a legyorsabb csillagok kezdtek kirepülni a galaxisokból mint a mosogép centrifugájából a vizcseppek. Ez bizony nagy baj volt, mert az élet kifejlödése  pontosan e gyorsak nélkül lelhetlen lett volna. Ezek az 1600km/s gyors neutron csillagok termelték a kozmikus sugarakat, amelyek a Galaxis minden életcsíráját ki tudták fejleszteni.

„Ó de kár, csak egy kicsit lassabbra kellett volna a galaxisok forgását beállitani vagy erösebbre kellett volna a gravitációs vonzást állítani!“ Ezt az isteni sajnálkozást a csillagászok annyi év távlatából is szinte hallani vélték. A teremtésnél Istennek még szabad keze volt. Ekkorra azonban már minden müködött, tehát késö volt!

Senki nem tudta jobban mint e csillagfizikusok, milyen pici morzsák vagyunk a Teremtésben, igy annál jobban esett a Teremtés e hibáit felfedezni.

A földi csillagfizikusok szerint azonban Isten hamar kitalálta a kijavítás módját anélkül hogy a Teremtést elcsúfította volna: láthatatlan „sötét“ anyagot öntött minden galaxisba. Ennek semmi más feladata nem volt, mint meggátolni a csillagok kirepülését azzal hogy erös többletgravitáció lépett müködésbe. Ez  az utólagos javitás évezredekig rejtve maradt a földi tudomány elött, mert a „sötét anyag“ nem „sötét“ hanem teljesen láthatatlan volt.  Ami az eredményt illeti, a csillagfizikusok egy évszázad fejtörés után sem értették igazán, hogyan lehet, hogy ez az egész „sötét Világegyetem“ müködik? Például miért forog a spirálgalaxis minden csillaga egyirányba de az elliptikus galaxis csillagai össze-vissza?

Isten sokkal késöbb talált egy rejtett hibát is amire elöször nem gondolt, de a hiba évmilliárdok alatt összehalmozódott: Minden galaxis vonzódott minden galaxishoz. Ezért a Világ szétrepülése állandóan lassult. Elöre láthatóvá lett, hogy a Világ össze fog csukódni – mint ahogy a feldobott labda elöször lassul, majd megáll és utána visszaesik. Ezért, a Teremtés után 8 milliárd év mulva (kb. „félidöben“), Isten óriási mennyiségü „sötét energiát“ pumpált a Világba. Ezen energia tömege az eredeti Világ tömegének 19-szerese volt. Persze a „sötét energia“ sem sötét, hanem láthatatlan volt. Ezt az új dolgot még kevésbé lehetett késöbb érteni, mint a „sötét anyagot“. Például, mért nem mutatják a Világ összes égitestjei még máig is azt az óriási hatást amit a sötét energia belépése okozott a félidöben? A „sötét energia“ úgy rángatta volna a sokkal könnyebb Világot, mint hiuz a megfogott kisnyulat. Az is furcsa volt, hogy sokkal kevesebb – huszonötödnyi -„sötét energia“ kellett volna, ha a „sötét anyag“ (és maga a „sötét energia“) nem várt volna felgyorsításra. A javítást javitani kellett!  

A természettudósok megszokták már, hogy a Teremtés tele van elegáns megoldásokkal, így annál nagyobb örömmel vetették rá magukat a Világ vélt hibáinak javítgatására. Például a Világot a csillagoknak mindenhol egyenletesen kellene kitöltenie, de mérések szerint a galaxisok fonalakat alkotnak - óriási üres helyeket hagyva. Josef Silk professzor kimondta, hogy a sötét anyag segítségével ez nem ellentmondás: Egyszerüen a sötét anyag fonalas és a normál anyag követi e láthatatlan fonalakat. Ki tudott volna a láthatatlan fonalakon vitázni?

Krisztus születése után 2007-ben két spanyol csillagász kimérte, hogy a mi Tejútunkban sötét anyag nincs. A 2008. évben pedig egy magyar fizikus rájött, hogy a sötét anyag és sötét energia fölöslegesek! Két távolbaható erö van: a gravitáció és az elektromos erö. A galaxisokban éppen nem a csillagfizikusok által feltételezett gravitáció tartja össze a csillagokat, hanem a sokoldalúbb elektromos erö müködik. Ez pedig persze érzékenyen reagál, ha egy csillag erösen elektromos mint a neutron csillag. Ezeknek lehet nagy sebessége, mégsem repülnek el a galaxisból, mert nem a gravitációjával tartja öket pórázon a többi csillag, hanem a sokkal erösebb elektromosságukkal. A neutron csillagok segétségével az élet mindig lehetséges volt. E csillagok óriási elektromos töltése nemcsak az életet de a galaxis fonalait is alapjaiban formázta. Vagyis Isten az elektromossággal egyszerre több feladatot oldott meg elegánsan: a Tejutak forgását, a gyors csillagok pórázon tartását, a galaxis halmazok fonalakba szövését, a világ gyorsuló tágulását.

Ma kimondhatjuk: Isten egyáltalán nem követett el hibát a teremtésben, igy persze nem is kellett az el nem követett hibáit kijavitania. Az állitólagos hibák komplikált javitgatása már eleve gyanus lehetett volna!

Ezzel szemben gyönyörüen harmonizál az, hogy 8 milliárd évvel a Teremtés után Istennek nem kellett a normál anyaghoz képest 19-szeres tömegü „sötét energiát“ a Világba pumpálnia, hogy a Világ össze ne csukódjék. Minden galaxis pozitiv töltésü, tehát mindegyik automatikusan taszítja a másikat. Söt a pozitiv töltés állandó termelése folytonos, tehát a Világ gyorsulva tágul. E gyorsulás erösödik amit a fix mennyiségü sötét energia nem tud megmagyarázni. A Világ nem fog összecsukódni, ehhez nem kellenek óriási tömegü energiák, söt ehhez semmi tömeg nem kell, csak az elektromos taszítás.  

Ez a Világtágulás elegáns elektromos folyamat. A mozgó galaxisok elektromos áramok, amelyek kisebb-nagyobb csoportban keresik egymást mert a párhuzamos áramok egymást vonzzák. Ugyanez okból a cirrus felhök gyönyörü fonalai egymással párhuzamosak. (Az északi fény fonalai is.)

Ma divatos a „sötét Világról“ beszélni amelyben magányos kiégett csillagok közül csak egyet-egyet találnak majd a láthatáron késöi utódaink. Nem így lesz! Utódaink éjszaka szabad szemmel ugyanúgy saját galaxisuk csillagait látják majd, mint mi - és persze saját galaxisuk fehér csikját. A kisebb-nagyobb galaxisok fonalakban együtt maradnak, csak a fonalak közötti távolság nö. E fonalrendszerek megmaradnak. Bennük élet mindig újra kezdödik és  bizonyíthatja, milyen nagyszerü és elegánsan egyszerü Világban élünk!  

 

Mondhatnánk, hogy mégis csak Istennek volt igaza, hogy jónak mondta a frissen megteremtett égitesteket! Máig semmi javításra nem volt szükség.